Sta op en wees vrij . .

uil vs 250 
 

 

 

 

LEVEN


Men zegt dat we allemaal op zoek zijn naar de zin van het leven. Ik geloof niet dat we die werkelijk zoeken. Ik geloof dat wat wij zoeken een ervaring is van levend zijn, zodat onze levenservaringen op het zuiver fysieke vlak weerklank vinden binnen ons eigen innerlijkste wezen en onze eigen werkelijkheid, zodat we werkelijk de verrukking ervaren van ‘levend’ zijn.

We zijn zo bezig met de doelen na te jagen met alleen uiterlijke waarde dat we vergeten dat de innerlijke waarde, de verrukking die wordt
geassocieerd met levend zijn datgene is waar
het om draait.

Uit: Mythen en bewustzijn, Joseph Campbell